In the classroom

In the classroom

Tuesday, May 5, 2009

MESYUARAT PEMBESTARIAN DI MARRIOT HOTEL PUTRAJAYA


Kementerian Pelajaran Malaysia dengan usahasama Multimedia Development Corporation ingin menjadikan 15 buah sekolah kategori luar bandar sebagai Sekolah Bestari.Berikutan dengan ini, SK Peserai telah dipilih sebagai Sekolah Bestari di negeri Johor.Saya Shamala a/p Krishnan dan Pn.Masidah Pymin telah mendapat peluang mengikuti Mesyaurat Pembestarian di Hotel Marriot Putrajaya dari 406 Mei 2009.Kami telah didedahkan dengan cara-cara penggunaan interactive whiteboard dan I kit oleh pegawai-pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan Professor dan pemsyarah dari Universiti.

No comments:

LOOK NICE SMELLS NICE

LOOK NICE SMELLS NICE

Bloguru