In the classroom

In the classroom

Monday, April 27, 2009

Tanjung Piai

Thursday, April 23, 2009


SK Peserai which is a semi rural school situated in Batu Pahat ,Johor.The enrolment of this school is aronud 1300 students and there are 80 teachers in this school. The school has alot of ICT facilities such as wireless connection whereby all the teachers can surf internet whereever they are in the school.The school also takes a lot of effeort to enhance the implementation of ETEMS programme.Buddy Support System was carried out effectively. Most of all the Tn.Hj.Sarkawi B.Hj.Satu who is highly motivated and commited headmaster of the school,gives full support to all the teachers to upgrade the school and also to achieve the vision of this school.

VISI
Sekolah Kebangsaan Peserai Menjadi Sekolah Cemerlang Di Negeri Johor Pada Tahun 2010

MISI
Untuk Menjadi Sekolah Cemerlang Di Negeri Johor, Warga Sekolah Akan Berusaha:
Memastikan pencapaian kurikulum sentiasa cemerlang mengikut tahap negeri Johor.
Melibatkan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum.
Memupuk sahsiah, keroraniaan dan nilai murni di jiwa seluruh pelajar.
Melaksanakan system pengurusan dan pentadbiran yang telus dan tulus.
Mewujudkan persekitaran yang kondusif dan prasarana yang cemerlang.
FALSAFAH SEKOLAH

Berusaha untuk pembangunan insan yang berguna pada diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan Negara. Semoga berbahagia di dunia dan akhirat.
OBJEKTIF SEKOLAH

Menempatkan Sekolah Kebangsaan Peserai ke tahap kebanggaan dan kepercayaan di kalangan penduduk-penduduk tempatan khasnya, masyarakat di Batu Pahat amnya melalaui kejayaan-kejayaan yang dicapai dalam:
Pencapaian keputusan peperiksaan UPSR yang membanggakan di Johor.
Mengamalkan nilai-nilai dan sikap yang lebih positif dan terpuji dalam bidang pembelajaran.
Menjadi johan dalam semua acara di bidang kokurikulum yang disertai.
Amalan disiplin yang tinggi dan tiada kes ponteng sekolah.
Melahirkan pelajar yang celik 3M setelah menamatkan sekolah rendah.
Piagam Pelanggan
Kami Warga Sekolah Kebangsaan Peserai Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam Serta Berpegang Kepada Moto “ Selangkah Ke Hadapan (One Step Ahead) Berikrar Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk:
Memastikan semua kanak-kanak akan mula mendapat pelajaran pada hari pertama
persekolahan.
Memastikan semua murid mendapat kemudahan belajar secukupnya di sekolah, disamping
keselamatan mereka terjamin.
Memastikan prestasi kurikulum dan kokurikulum sentiasa cemerlang.
Memastikan semua kakitangan guru dan bukan guru sentiasa bergaul dengan harmoni dan
menjalankan segala tanggungjawab dengan ikhlas, jujur dan dedikasi.
Kami sentiasa menurut perintah dan bersedia melaksanakan arahan-arahan dari Pejabat
Pelajaran daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri.
Kami bersedia untuk melayan ibu bapa yang berurusan dengan kami berkaitan pelajaran
anak-anak mereka.
Kami sentiasa menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina dari semua pihak
demi mempertingkatkan perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan

LOOK NICE SMELLS NICE

LOOK NICE SMELLS NICE

Bloguru